Spis LudnościZamek
Alice Frobisher(k) - Władczyni Antygoni. Rozpieszczone książątko, zasiadające na tronie dzięki swej intrydze.

Crinnele Gossmer(z) - Dwórka. Zaufana służka królowej, która pomimo ciepłego uśmiechu ma w sobie więcej jadu niźli żmija.

Diana Frobisher(ps/k) - Dwórka. Kuzynka królowej, będąca gościem na zamku.

Lucas N/N(ps/k) - Książę Narzeczony. Czyli przyszły król, którego los jest nieznany. Wiadomo, że zostanie związany z rodem przez małżeństwo, lecz tożsamość jego żony jest wielkim znakiem zapytania.

Randal Gossmer(ps/k) - Doradca Królewski. Człowiek w podeszłym wieku, od lat służący rodowi. Aktualnie zajmuje zaszczytne stanowisko skarbnika i doradcy Alice. Jako jedyny z urzędników gotów jej spojrzeć prosto w oczy.

Gabe(m/z) - Nadworny Alchemik. Ekscentryk, nie raz kłębek białych kudłów w napadzie histerii. A jednak, posiada drugą twarz, dużo bardziej niebezpieczną, chociaż powierzchownie nad wyraz łagodną.

Broken(m/k) - Służka. Istota nie znająca nawet swego prawdziwego imienia. Lubiąca słuchać, lecz nie mówić.

Miasto
Felicitá Mégurine(r) - Marzycielka. Członkini zakonu Drakonów, siostra krwi Lorcana oraz jego przyjaciółka. Pomaga w Rebelii.

Lorcan Frobisher(r) - Ex Książę. Przywódca rebelii, chociaż nie jest tego w pełni świadom. Lud kocha jego, a on zrobi wiele dla ludu. Członek zakonu Drakonów, wygnany przez swego ojca z kraju.

Konkordat(m) - Drwal. Twarda sztuka, o dziewczęcych oczach. Przeciwniczka władzy, a przynajmniej szlachetnej krwi.Legenda
(k) - Osoby z tym oznaczeniem obok imienia, popierają królową oraz jej władzę. Są lojalni rodowi Frobisherów, oraz ich szansa na to, że ich zdradzą jest bardzo niewielka.
(r) - Rebelianci, czyli ci którzy otwarcie występują przeciw królowej, bądź należą do organizacji mających na celu pozbawienia władzy Alice Frobisher.
(m) - Zwykli mieszańcy, są takie same szanse, że przejdą na stronę rebeliantów jak i skłonią się ku wyrokom władczyni.
(z) - Osoby grające na dwa fronty, oczywiście jest to bardzo ogólnikowe i raczej bardzo skomplikowane postacie będą trafiać do tej podgrupy. Będą to w większości politycy, oraz dworzanie, gdyż po nich nigdy nie wiadomo czego można się właściwie spodziewać.
(ps) - Postać Specjalna. Nikt nią nie gra, nie pojawiła się jeszcze jej kp, bądź jeszcze nie zaczęto nią gry. Kierują nimi najczęściej osoby jakoś związane z nimi. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz